ចាហួយកូឡាជែន សេរ៉ាម៉ែ អ៊ូរូអ៊ុយ សិងងិន ផ្លាស់
November 24, 2017
តែខ្ញីប្រឆាំងនឹងភាពចាស់ រសជាតិតែបៃតងខ្ញី
November 24, 2017
Show all

​ ចាហួយសរសៃហ្វៃប៉ឺ អូណាកា ខៃចូរ សិងងិន

$54.80

ដោយការបង្ក្រាបការស្រូបយកជាតិខ្លាញ់ដែលហូបពីរបបអាហារ
ដែលមានជាតិ dextrin ដែលមិនអាចរំលាយបាននិងបង្កើនការបំភាយឧស្ម័ន។
យើងនឹងបន្ថយការកើនឡើងនៃជាតិខ្លាញ់អព្យាក្រឹតបន្ទាប់ពីអាហារ។

SKU: A00002 Categories: , Tag:
Reviews (0)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “​ ចាហួយសរសៃហ្វៃប៉ឺ អូណាកា ខៃចូរ សិងងិន”

Your email address will not be published. Required fields are marked *