ថ្នាំពណ៌សក់ អ៊ូរូពូរ៉ា​ ប៊ីយូទី (ត្នោតងងឹត)
November 16, 2017
Show all

ថ្នាំពណ៌សក់ អ៊ូរូពូរ៉ា​ ប៊ីយូទី (ខ្មៅ)

$55.80

សក់ដូរពណ៌របស់អ្នកនឹងទៅជាងងឹតនិងភ្លឺរលោង
ដោយប្រើតែការព្យាបាលសក់នេះ។
Urupura Beauty Hair Color Treatment គឺគ្មានសារជាតិ
ស៊ីលីកូន silicone ។​ វានឹងចិញ្ចឹមសក់របស់អ្នករលូន
និងទន់ភ្លន់។

SKU: A00015 Categories: ,
Reviews (0)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ថ្នាំពណ៌សក់ អ៊ូរូពូរ៉ា​ ប៊ីយូទី (ខ្មៅ)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *