ល័ក្ខខ័ណ្ឌ

សេចក្តីផ្តើម
សូមស្វាគមន៍មកកាន់វេបសាយ Aishitoto (“គេហទំព័រ”) ។ លក្ខខណ្ឌទាំងនេះនិងល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះ (“លក្ខខ័ណ្ឌនិងលក្ខខណ្ឌ”) ត្រូវបានអនុវត្តចំពោះគេហទំព័រ Aishitoto (ខេមបូឌា) ខូអិលធីឌីនិងគ្រប់ផ្នែកទាំងអសសាខាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធនិងគេហទំព័រប្រតិបត្តិការ់របស់ខ្លួនដែលភ្ជាប់ល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះ។ “Aishitoto” មានន័យថា Aishitoto (ខេមបូឌា) ខូអិលធីឌីដែលជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលបានចុះបញ្ជីនៅប្រទេសកម្ពុជានិងបានចុះបញ្ជីនៅផ្ទះលេខ 7EO ផ្លូវលេខ 312 សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញ។
ក្រុមហ៊ុន Aishitoto គឺជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុន Aishitoto Co.Ltd ដែលជាក្រុមហ៊ុនដែលបានចុះឈ្មោះនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន។
តាមរយៈការចូលទៅកាន់វែបសាយត៍អ្នកបញ្ជាក់ការយល់ដឹងរបស់អ្នកអំពីល័ក្ខខ័ណ្ឌ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ព្រមទៅនឹងល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះអ្នកមិនត្រូវប្រើគេហទំព័រនេះទេ។ វែបសាយត៍សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរកែបន្ថែមឬលុបផ្នែកខ្លះនៃល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះគ្រប់ពេល។ ការផ្លាស់ប្តូរនឹងមានប្រសិទ្ធិភាពនៅពេលដែលបានបង្ហោះនៅលើវែបសាយដោយមិនមានការផ្តល់ដំណឹងផ្សេងទៀត។ សូមពិនិត្យមើលល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះជាទៀងទាត់ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗ។ ការបន្តប្រើប្រាស់វែបសាយត៍របស់អ្នកបន្ទាប់ពីការដាក់ជូននូវការផ្លាស់ប្តូរល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះគឺជាការយល់ព្រមរបស់អ្នកចំពោះការផ្លាស់ប្តូរទាំងនោះ។

ការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ
យើងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវអាជ្ញាប័ណ្ណមិនអាចផ្ទេរនិងអាចដកហូតបានដើម្បីប្រើវែបសាយនេះក្រោមលក្ខខណ្ឌនិងល័ក្ខខ័ណ្ឌដែលបានពិពណ៌នាសម្រាប់គោលបំណងនៃការទិញទំនិញផ្ទាល់ខ្លួនដែលបានលក់នៅលើគេហទំព័រនេះ។ ការហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់ពាណិជ្ជកម្មឬការប្រើប្រាស់ក្នុងនាមជាភាគីទីបីលើកលែងតែទទួលការអនុញ្ញាតិពីយើងជាមុន។ ការរំលោភបំពានណាមួយនៃល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះត្រូវនាំឱ្យមានការដកហូតជាបន្ទាន់នូវអាជ្ញាប័ណ្ណដែលបានផ្តល់នៅក្នុងវគ្គនេះដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងដល់អ្នក។
ខ្លឹមសារដែលបានផ្តល់ជូននៅលើគេហទំព័រនេះគឺសម្រាប់តែគោលបំណងព័ត៌មាន។ តំណាងផលិតផលដែលបង្ហាញនៅលើគេហទំព័រនេះគឺជារបស់អ្នកលក់ហើយមិនត្រូវបានធ្វើឡើងដោយយើងទេ។ ការដាក់ស្នើឬមតិយោបល់ដែលបានបង្ហាញនៅលើគេហទំព័រនេះគឺជាបុគ្គលដែលបានប្រកាសមាតិកាបែបនោះហើយមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់យើងទេ។
សេវាកម្មមួយចំនួននិងលក្ខណៈពិសេសដែលពាក់ព័ន្ធអាចនឹងមាននៅលើគេហទំព័រអាចតម្រូវឱ្យចុះឈ្មោះឬជាវ។ ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសចុះឈ្មោះឬចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់សេវាបែបណាមួយឬលក្ខណៈពិសេសដែលពាក់ព័ន្ធអ្នកយល់ព្រមផ្តល់ព័ត៌មានត្រឹមត្រូវនិងបច្ចុប្បន្នអំពីខ្លួនអ្នកនិងដើម្បីបន្ទាន់សម័យព័ត៌មានបែបនេះប្រសិនបើមានការផ្លាស់ប្តូរណាមួយ។ អ្នកប្រើប្រាស់គេហទំព័រនីមួយៗទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះការរក្សាពាក្យសម្ងាត់និងអត្តសញ្ញាណសម្គាល់គណនីផ្សេងទៀតឱ្យមានសុវត្ថិភាព។ ម្ចាស់គណនីទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះសកម្មភាពទាំងអស់ដែលកើតឡើងក្រោមពាក្យសម្ងាត់ឬគណនីនោះ។ លើសពីនេះអ្នកត្រូវជូនដំណឹងដល់យើងអំពីការប្រើពាក្យសម្ងាត់ឬគណនីរបស់អ្នកដោយគ្មានការអនុញ្ញាត។ គេហទំព័រនេះនឹងមិនទទួលខុសត្រូវឬទទួលខុសត្រូវដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលក្នុងរបៀបបាត់បង់ឬការខូចខាតណាមួយដែលកើតមានជាលទ្ធផលឬពាក់ព័ន្ធនឹងការបរាជ័យរបស់អ្នកដោយមិនអនុលោមតាមផ្នែកនេះ។

ការដាក់ស្នើររបស់អ្នក​ប្រើប្រាស់
រាល់អ្វីដែលអ្នកដាក់ស្នើទៅវែបសាយនិង / ឬផ្តល់ឱ្យយើងរួមបញ្ចូលប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះសំណួរយោបល់យោបល់និងសំណូមពរ (ជារួមជា “ការដាក់ស្នើ”) នឹងក្លាយទៅជាកម្មសិទ្ធិផ្តាច់មុខរបស់យើងហើយនឹងមិនត្រូវបានប្រគល់ឱ្យអ្នកវិញទេ។ បន្ថែមលើសិទ្ធិដែលអនុវត្តចំពោះការដាក់ស្នើណាមួយពេលអ្នកដាក់មតិយោបល់ឬការពិនិត្យមើលទៅវែបសាយ អ្នកក៏ផ្តល់សិទ្ធិឱ្យយើងប្រើឈ្មោះដែលអ្នកដាក់ស្នើទាក់ទងនឹងការពិនិត្យមើលមតិយោបល់ឬមាតិកាផ្សេងទៀត។ អ្នកមិនត្រូវប្រើអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលក្លែងក្លាយធ្វើពុតជានរណាម្នាក់ក្រៅពីខ្លួនអ្នកឬបើមិនដូច្នោះទេ​ យើងនឹងភាន់ប្រឡំ​ ឬជាភាគីទីបីចំពោះប្រភពដើមនៃការដាក់ស្នើណាមួយ។ យើងអាចលុបឬកែសម្រួលការដាក់ស្នើណាមួយ ប៉ុន្តែមិនត្រូវមានកាតព្វកិច្ចឡើយ។
ការយល់ព្រមនិងការបញ្ជាទិញ
សូមកត់សម្គាល់ថាមានករណីដែលមិនអាចបញ្ជាទិញបញ្ជាដោយហេតុផលផ្សេងៗ។ វែបសាយត៍សូមរក្សាសិទ្ធិបដិសេធឬបោះបង់ចោលការបញ្ជាទិញណាមួយដោយមូលហេតុណាមួយនៅពេលណាមួយ។ អ្នកអាចត្រូវបានស្នើសុំឱ្យផ្តល់ការបញ្ជាក់ឬព័ត៌មានបន្ថែមដែលរួមបញ្ចូល ប៉ុន្តែមិនកំណត់ត្រឹមលេខទូរស័ព្ទនិងអាសយដ្ឋានមុនពេលយើងទទួលយកការបញ្ជាទិញ។
យើងត្រូវបានកំណត់ដើម្បីផ្តល់នូវព័ត៌មានតម្លៃត្រឹមត្រូវបំផុតនៅលើគេហទំព័រនេះដល់អ្នកប្រើប្រាស់របស់យើង។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកំហុសនៅតែអាចកើតមានឡើងដូចជាករណីដែលតំលៃនៃទំនិញមិនត្រូវបានបង្ហាញត្រឹមត្រូវនៅលើគេហទំព័រ។ ដូច្នេះយើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការបដិសេធឬបោះបង់ចោលការបញ្ជាទិញណាមួយ។ ក្នុងករណីដែលទំនិញមួយត្រូវបានកំណត់តម្លៃមិនត្រឹមត្រូវយើងអាចទាក់ទងអ្នកសម្រាប់ការណែនាំឬលុបចោលការបញ្ជាទិញរបស់អ្នកហើយជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីការលុបចោលបែបនេះ។ យើងមានសិទ្ធិដើម្បីបដិសេធឬលុបចោលការបញ្ជាទិញបែបនេះទោះបីជាការបញ្ជាទិញត្រូវបានបញ្ជាក់ហើយកាតឥណទានឬគណនីធនាគាររបស់អ្នកត្រូវបានគិតក៏ដោយ។

ពន្ធលើតម្លៃបន្ថែម
ពន្ធលើតម្លៃបន្ថែមនឹងត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងអត្រា 10% ។
ក្រុមហ៊ុន Aishitoto (ខេមបូឌា) ត្រូវបានចុះបញ្ជីពន្ធអាករ TIN K002-901704481

ពាណិជ្ជកម្មនិងសិទ្ធិថតចម្លង
រាល់កម្មសិទ្ធិបញ្ញាមិនថាបានចុះបញ្ជីឬមិនបានចុះបញ្ជីនៅក្នុងវែបសាយមាតិកាខ្លឹមសារព័ត៌មាននៅលើវែបសាយនិងការរៀបចំគេហទំព័រទាំងអស់រួមបញ្ចូលប៉ុន្តែមិនមានកំណត់ចំពោះអត្ថបទក្រាហ្វិក សូហ្វវែរ វីដេអូ តន្ត្រី​ សម្លេង និងការជ្រើសរើសនិង ការរៀបចំនិងការចងក្រងកម្មវិធីទាំងអស់ក្រោមប្រភពនិងកម្មវិធីជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើង។ ខ្លឹមសារទាំងស្រុងនៃវែបសាយក៏ត្រូវបានការពារដោយច្បាប់រក្សាសិទ្ធិដែលជាការងាររួមនៅក្រោមច្បាប់រក្សាសិទ្ធិនិងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជា។ រាល់សិទ្ធិទាំងអស់ត្រូវបានរក្សា។
ច្បាប់និងយុតិ្តធម៌អនុវត្ត
ល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះត្រូវបកស្រាយនិងគ្រប់គ្រងដោយច្បាប់ជាធរមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ដោយយោងទៅតាមផ្នែកអាជ្ញាកណ្តាលខាងក្រោមភាគីនីមួយៗយល់ព្រមចុះចូលយុត្តាធិការរបស់តុលាការនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីលះបង់ការជំទាស់ណាមួយដែលផ្អែកលើទីកន្លែង។
កតិកាសញ្ញា
ភាពចម្រូងចម្រាសការទាមទារ ឬវិវាទដែលកើតចេញពីឬទាក់ទងនឹងល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះនឹងត្រូវបានបញ្ជូនទៅ ទីបំផុតហើយត្រូវបានដោះស្រាយដោយអាជ្ញាកណ្តាលដែលជាប់កាតព្វកិច្ចឯកជននិងសម្ងាត់មុនពេលដែលអាជ្ញាកណ្តាលតែម្នាក់នៅកម្ពុជានិងគ្រប់គ្រងដោយច្បាប់កម្ពុជា។ អាជ្ញាកណ្តាលគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលត្រូវបានបណ្តុះបណ្តាលដោយស្របច្បាប់ហើយមានបទពិសោធន៍ផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងជាអ្នកឯករាជ្យនៃភាគីណាមួយ។ ថ្វីបើអ្វីដែលបានរៀបរាប់ខាងលើក៏ដោយ វែបសាយត៍សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការបន្តការការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញានិងព័ត៌មានសម្ងាត់តាមរយៈការផ្តល់ជំនួយបន្ទាន់ឬយុត្តិធម៌ផ្សេងទៀតតាមរយៈតុលាការ។

ការបញ្ចប់
លើសពីដំណោះស្រាយស្របច្បាប់ឬសមធម៌ណាមួយ យើងអាចលុបចោលនូវល័ក្ខខ័ណ្ឌនិងសិទ្ធិណាមួយរបស់អ្នកទាំងអស់ភ្លាម ដូចដែលបានផ្តល់ឱ្យក្រោមល័ក្ខខ័ណ្ឌ។ នៅពេលមានការបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះអ្នកត្រូវបញ្ឈប់ការចូលនិងប្រើគេហទំព័រទាំងអស់ភ្លាមៗហើយយើងនឹងលុបចោលពាក្យសម្ងាត់និងអត្តសញ្ញាណគណនីទាំងអស់ដែលបានចេញឱ្យអ្នកភ្លាមហើយបដិសេធការចូលប្រើរបស់អ្នក ទៅនិងការប្រើប្រាស់វែបសាយត៍នេះទាំងមូលឬមួយផ្នែក។ រាល់ការបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចរៀងៗខ្លួន (រាប់បញ្ចូលទាំងគ្មានកំណត់កាតព្វកិច្ចទូទាត់) នៃភាគីដែលកើតឡើងមុនថ្ងៃបញ្ចប់ឡើយ។ អ្នកយល់ព្រមបន្ថែមទៀតថាវែបសាយនឹងមិនត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្នកឬមនុស្សផ្សេងទៀតដោយលទ្ធផលនៃការផ្អាកឬការបញ្ចប់បែបនេះឡើយ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនពេញចិត្តនឹងវែបសាយត៍រឺដោយលក្ខខណ្ឌណាមួយលក្ខខណ្ឌគោលនយោបាយ គោលការណ៍ណែនាំ ឬការអនុវត្តន៍របស់ក្រុមហ៊ុន Aishitoto (ខេមបូឌា) នៅក្នុងការដំណើរការតំបន់នេះដំណោះស្រាយផ្តាច់មុខតែមួយគត់របស់អ្នកគឺបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ។

ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់

1. ការបកប្រែ
1.1 នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនេះ​
“អ្នកទិញ” សំដៅដល់បុគ្គលណាដែលទទួលយកសម្រង់របស់ Aishitoto សម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ទំនិញឬអ្នកដែលបានចុះកិច្ចសន្យាសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ទំនិញជាមួយ Aishitoto ។
“ល័ក្ខខ័ណ្ឌ” មានន័យថាល័ក្ខខ័ណ្ឌទូទៅដែលបានកំណត់ក្នុងឯកសារនេះហើយ (លុះត្រាតែបរិបទតម្រូវអោយមានផ្ទុយពីល័ក្ខខ័ណ្ឌណាមួយ) លក្ខខណ្ឌពិសេសដែលបានឯកភាពជាលាយលក្ខណ៍អក្សររវាងអ្នកទិញនិង Aishitoto ។
“កិច្ចសន្យា” មានន័យថាកិច្ចសន្យាសម្រាប់ការទិញនិងលក់ទំនិញដែលត្រូវបានបង្កើតឬបញ្ចប់។
“ទំនិញ” មានន័យថាទំនិញ (រួមបញ្ចូលទាំងការដំឡើងនៃទំនិញឬផ្នែកណាមួយសម្រាបទំនិញ) ដែល Aishitoto ត្រូវផ្គត់ផ្គង់តាមកិច្ចសន្យា។
“ការសរសេរ” រួមបញ្ចូលទាំងការបញ្ជូនតាមអ៊ីម៉ែលអេឡិចត្រូនិច ការបញ្ជូនទូរសារ និងមធ្យោបាយទំនាក់ទំនងផ្សេងៗទៀត។
“Aishitoto” មានន័យថា Aishitoto (ខេមបូឌា) ខូអិលធីឌីដែលជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលបានចុះបញ្ជីនៅប្រទេសកម្ពុជានិងបានចុះបញ្ជីនៅផ្ទះលេខ 7EO ផ្លូវលេខ 312 សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញ។
1.2 សេចក្តីយោងណាមួយនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះចំពោះការផ្តល់លក្ខន្តិកៈត្រូវបានបកស្រាយថាជាឯកសារយោងមួយចំពោះសំវិធានធននោះជាការកែប្រែឡើងវិញដែលបានអនុម័តឬពង្រីកនៅពេលវេលាដែលពាក់ព័ន្ធ។
1.3 ចំណងជើងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះគឺសម្រាប់ភាពងាយស្រួលតែប៉ុណ្ណោះហើយមិនត្រូវប៉ះពាល់ដល់ការបកស្រាយរបស់ភាគីណាមួយទេ។

2. មូលដ្ឋាននៃកិច្ចសន្យា
2.1 ការផ្គត់ផ្គង់ទំនិញដោយក្រុមហ៊ុន Aishitoto ទៅកាន់អ្នកទិញក្រោមកិច្ចសន្យាណាមួយត្រូវអនុវត្តតាមល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះដែលនឹងគ្រប់គ្រងកិច្ចសន្យាក្នុងការបដិសេធនូវល័ក្ខខ័ណ្ឌនិងល័ក្ខខ័ណ្ឌផ្សេងទៀតដែលមានឬសំដៅទៅលើឯកសារដែលបានដាក់ស្នើដោយអ្នកទិញឬនៅក្នុងការឆ្លើយឆ្លង ឬកន្លែងផ្សេងទៀតឬការបញ្ជាក់ ដោយការអនុវត្តតាមទំនៀមទំលាប់ពាណិជ្ជកម្មឬជាការពិតនៃការដោះស្រាយ។
2.2​ រាល់ព័ត៌មានដែលមាននៅក្នុងគេហទំព័រ Aishitoto ជាមួយនឹងការផ្គត់ផ្គង់ទំនិញរួមទាំងរូបថតរូបគំនូរទិន្នន័យអំពីទំហំនៃការដឹកជញ្ជូន, រូបរាង, ការសម្តែង, ទំហំ, វិមាត្រ, ការប្រើប្រាស់សម្ភារៈប្រតិបត្តិ, ថ្លៃចំណាយប្រតិបត្តិការមិនត្រូវបានចងហើយសម្រាប់គោលបំណងព័ត៌មាន តែប៉ុណ្ណោះ។ ក្នុងការចូលទៅក្នុងកិច្ចសន្យាអ្នកទិញទទួលស្គាល់ថាវាមិនពឹងផ្អែកនិងបោះបង់ចោលពាក្យបណ្តឹងណាមួយដោយផ្អែកលើការតំណាងបែបណាមួយឬព័ត៌មានដែលមិនបានបញ្ជាក់។
2.3 គ្មានការប្រែប្រួលណាមួយចំពោះល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះទេនឹងត្រូវជាប់រហូតទាល់តែមានការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សររវាងអ្នកតំណាងដែលមានសិទ្ធិអំណាចរបស់អ្នកទិញនិង Aishitoto ។
2.4 រាល់កំហុសនៃការសរសេរអក្សរឬកំហុសឆ្គងផ្សេងទៀតឬការខកខានក្នុងការដកស្រង់វិក័យប័ត្រឬឯកសារផ្សេងទៀតឬព័ត៌មានដែលចេញដោយ Aishitoto នៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ខ្លួននឹងត្រូវកែតម្រូវដោយគ្មានការទទួលខុសត្រូវណាមួយនៅលើផ្នែកនៃ Aishitoto ។
2.5 Aishitoto អាចផ្តល់ឱ្យអ្នកទិញនូវឯកសារអេឡិចត្រូនិកដូចជាវិក័យប័ត្រ ពន្ធវិក័យប័ត្រ កំណត់សំគាល់ចំណាំ ឥណពន្ធ ឬឯកសារផ្សេងទៀត។

3. ការបញ្ជាទិញនិងការបញ្ជាក់
3.1 ការទទួលយកនិងការបញ្ចប់កិច្ចសន្យារវាងអ្នកទិញនិង Aishitoto នឹងត្រូវបញ្ចប់នៅលើ Aishitoto ចេញការបញ្ជាក់ពីការបញ្ជូនទំនិញទៅកាន់អ្នកទិញ។ ដើម្បីជៀសវាងការសង្ស័យ Aishitoto ត្រូវមានសិទ្ធិបដិសេធឬបោះបង់ចោលការបញ្ជាទិញដោយមិនមានហេតុផលណាមួយ​ ដែលដូចគ្នាចំពោះអ្នកទិញដែរ មុននឹងចេញការបញ្ជាក់ការបញ្ជូន។ Aishitoto ត្រូវមានសិទ្ធិទាមទារឱ្យអ្នកទិញផ្តល់ជូនឲ្យ Aishitoto នូវទំនាក់ទំនងនិងព័ត៌មានផ្ទៀងផ្ទាត់ផ្សេងទៀតរួមបញ្ចូល ប៉ុន្តែមិនកំណត់ត្រឹមអាសយដ្ឋានលេខទំនាក់ទំនង មុននឹងចេញការបញ្ជាក់ការបញ្ជូន។
3.2​ គ្មានការបញ្ចប់កិច្ចសន្យាអាចត្រូវបានកែប្រែឬលុបចោលដោយអ្នកទិញលើកលែងតែមានកិច្ចព្រមព្រៀងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពី Aishitoto និងល័ក្ខខ័ណ្ឌដែលអ្នកទិញនឹងសងសោហ៊ុយ Aishitoto ពេញទាំងការខាតបង់ទាំងអស់ (រាប់បញ្ចូលទាំងការបាត់បង់ប្រាក់ចំណេញ) (រួមទាំងតម្លៃនៃកម្លាំងពលកម្មនិងសម្ភារៈដែលប្រើ ) ការខូចខាតការចោទប្រកាន់និងការចំណាយដែលបានកើតឡើងដោយ Aishitoto ជាលទ្ធផលនៃការកែប្រែឬការលុបចោលករណីដែលអាចមាន។

4. តម្លៃ
តំលៃអាករគឺជាតំលៃដែលបានបញ្ជាក់នៅលើវេបសាយរបស់ Aishitoto នៅពេលដែលអ្នកទិញធ្វើការទិញរបស់ខ្លួនទៅឱ្យ Aishitoto ។ តម្លៃនេះមិនរាប់បញ្ចូលតម្លៃនៃការវេចខ្ចប់និងការដឹកជញ្ជូនលើទំនិញនិងសេវាកម្មដែលអាចអនុវត្តបានពន្ធលើតម្លៃបន្ថែមឬពន្ធស្រដៀងគ្នាដែលអ្នកទិញនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការទូទាត់ទៅឱ្យ Aishitoto បន្ថែមលើតម្លៃ។

5. លក្ខខណ្ឌនៃការទូទាត់
5.1 អ្នកទិញត្រូវមានសិទ្ធិបង់ប្រាក់សម្រាប់ទំនិញតាមវិធីសាស្ត្រទូទាត់ផ្សេងៗដែលបានកំណត់នៅក្នុងវេបសាយរបស់ Aishitoto ។ លក្ខខណ្ឌនៃប្រភេទទូទាត់នីមួយៗដែលមាននៅក្នុងវេបសាយរបស់ Aishitoto ត្រូវអនុវត្តចំពោះកិច្ចសន្យា។
5.2 ក្រៅពីលក្ខខណ្ឌបន្ថែមណាមួយដែលមាននៅក្នុងវេបសាយរបស់ Aishitoto លក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោមក៏ត្រូវអនុវត្តចំពោះប្រភេទនៃការទូទាត់ដូចខាងក្រោម:
5.2.1 កាត​ឥណទាន
ជម្រើសទូទាត់កាតឥណទានអាចរកបានសម្រាប់អ្នកទិញទាំងអស់។ Aishitoto ទទួលយក Visa និង MasterCards ទាំងឥណទាននិងឥណពន្ធ។
រាល់ព័ត៌មានកាតឥណទានរបស់អ្នកត្រូវបានការពារដោយស្តង់ដារនៃការអ៊ិនគ្រីបឈានមុខគេក្នុងឧស្សាហកម្ម។
សូមកត់សម្គាល់ថាការគិតថ្លៃបន្ថែមអាចនឹងកើតឡើងប្រសិនបើអ្នកកំពុងប្រើកាតដែលមិនមែនជារបស់កម្ពុជាដោយសារការប្តូរប្រាក់។

5.2.2 ប័ណ្ណឥណពន្ធ
Aishitoto ទទួលយកកាតឥណពន្ធវីសាកាតនិងម៉ាស្ទ័រកាត ទាំងអស់ដែលជាកន្លែងមានភាពងាយស្រួលក្នុងធនាគារ។ លេខប័ណ្ណឥណពន្ធទាំងអស់ត្រូវបានការពារដោយស្តង់ដានៃការអ៊ិនគ្រីបដែលនាំមុខដោយឧស្សាហកម្ម។
5.2.3​ សេវាធនាគារតាមអ៊ីនធឺណិត
i.​ ដោយជ្រើសរើសយកវិធីសាស្ត្រទូទាត់នេះអ្នកទិញត្រូវផ្ទេរការទូទាត់ទំនិញឲ្យទៅគណនីរបស់ Aishitoto សម្រាប់ចំនួនសរុបនៃការទិញរបស់អ្នកទិញ (រួមបញ្ចូលទាំងពន្ធដែលអាចអនុវត្តបាននិងថ្លៃដឹកជញ្ជូន) ។ ប្រតិបត្តិការត្រូវបង់ជាដុល្លារ។ Aishitoto តាមឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ខ្លួនអាចបដិសេធសេវាកម្មការបង់ប្រាក់នេះទៅអ្នកណាម្នាក់ឬអ្នកប្រើណាមួយដោយមិនចាំបាច់ជំរាបជូនដោយហេតុផលណាមួយនៅពេលណាក៏បាន។
ii.​ សម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្ន Aishitoto ទទួលយកការផ្ទេរតាមធនាគារអេឡិចត្រូនិកពីធនាគារអេស៊ីលីដាភីអិលស៊ី និងធនាគារកាណាឌីយ៉ាភីអិលស៊ី ..
5.2.4 សាច់ប្រាក់ក្នុងការដឹកជញ្ជូន
សាច់ប្រាក់ក្នុងការដឹកជញ្ជូន (ទូទាត់សាច់ប្រាក់នៅពេលប្រគល់) អាចរកបាននៅក្នុងតំបន់រាជធានីភ្នំពេញដោយគិតថ្លៃ 5 ដុល្លា។ Aishitoto សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកំណត់កាលវិភាគនៃការដឹកជញ្ជូន។ ទំនិញនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅឱ្យអ្នកទិញតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលអ្នកទិញទទួលបានការទូទាត់ជាសាច់ប្រាក់។
5.2​ ប្រសិនបើអ្នកទិញបរាជ័យក្នុងការទូទាត់ណាមួយដោយយោងតាមលក្ខខណ្ឌនៃវិធីសាស្ត្រទូទាត់ដោយគ្មានការរើសអើងចំពោះសិទ្ធិឬសំណងផ្សេងទៀតដែលអាចរកបានចំពោះ Aishitoto,
Aishitoto នឹងមានសិទ្ធិទទួល:
5.2.1 លុបចោលកិច្ចសន្យាឬបញ្ឈប់ការដឹកជញ្ជូនទំនិញរហូតដល់ការទូទាត់ត្រូវបានធ្វើឡើងបានពេញលេញ។ និង / ឬ
5.2.2 គិតកម្រៃលើការប្រាក់របស់អ្នកទិញ (ទាំងមុននិងក្រោយការវិនិច្ឆ័យណាមួយ) លើចំនួនទឹកប្រាក់ដែលមិនទាន់ទូទាត់ក្នុងអត្រា 1% (1.0%) ក្នុងមួយខែរហូតដល់ការទូទាត់ពេញលេញត្រូវបានធ្វើឡើង (ជាផ្នែកមួយនៃខែដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាពេញមួយខែសម្រាប់គោលបំណង នៃការគណនាការប្រាក់) ។

6. ការដឹកជញ្ជូន / ការបំពេញមុខងារ
6.1 ការដឹកជញ្ជូនទំនិញត្រូវធ្វើឡើងទៅតាមអាសយដ្ឋានដែលអ្នកទិញបានបញ្ជាក់តាមលំដាប់លំដោយ។
6.2​ Aishitoto មានសិទ្ធិគ្រប់ពេលក្នុងការចុះកិច្ចសន្យាទាំងអស់ឬកាតព្វកិច្ចណាមួយរបស់ខ្លួនសម្រាប់ការលក់ / ការដឹកជញ្ជូនទំនិញទៅឱ្យភាគីផ្សេងទៀតដូចដែលវាអាចពីពេលមួយទៅពេលមួយ​ ​ដោយសម្រេចចិត្តដោយគ្មានការជូនដំណឹងដូចគ្នានឹងអ្នកទិញ។
6.3 កាលបរិច្ឆេទណាមួយដែលបានដកស្រង់សម្រាប់ការប្រគល់ទំនិញគឺមានប្រហាក់ប្រហែលតែប៉ុណ្ណោះ។ ពេលវេលាសំរាប់ការផ្តល់ /ការបំពេញមុខងារមិនមែនជាខ្លឹមសារទេ ហើយAishitoto នឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការពន្យាពេលក្នុងការដឹកជញ្ជូនឬការបំពេញមុខងារដែលបណ្តាលមកពីមូលហេតុណាឡើយ។
6.4 ប្រសិនបើ Aishitoto បានបរាជ័យក្នុងការផ្តល់ទំនិញស្របតាមកិច្ចសន្យាឬក្នុងរយៈពេលសមរម្យអ្នកទិញនឹងត្រូវបានផ្តល់សិទ្ធិដោយការជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរអំពី Aishitoto ដើម្បីស្នើសុំការអនុវត្តក្នុងរយៈពេលជាក់លាក់ណាមួយដែលមានរយៈពេលយ៉ាងហោចណាស់ 14 ថ្ងៃ។ ប្រសិនបើ Aishitoto មិនធ្វើដូច្នេះក្នុងរយៈពេលកំណត់អ្នកទិញត្រូវមានសិទ្ធិបញ្ចប់កិច្ចសន្យាទាក់ទងនឹងទំនិញដែលមិនបានបញ្ជូននិងទាមទារសំណងចំពោះការខាតបង់ជាក់ស្តែងនិងការចំណាយដែលទទួលបានដោយលទ្ធផលមិនដំណើរការរបស់ Aishitoto ដែលអាចទុកជាមុនបាននៅពេលនោះ។ នៃការបញ្ចប់នៃកិច្ចសន្យានិងជាលទ្ធផលពីហេតុធម្មតា ប្រធានបទនេះមានដែនកំណត់ កំណត់ក្នុងលក្ខខណ្ឌ 12.4 ។
6.5​ ប្រសិនបើអ្នកទិញបរាជ័យក្នុងការទទួលទំនិញដែលដឹកជញ្ជូន (បើមិនដូច្នោះទេដោយសារមូលហេតុណាមួយក្រៅពីការគ្រប់គ្រងដែលសមស្របរបស់អ្នកទិញឬដោយហេតុផលនៃកំហុសរបស់ Aishitoto) បន្ទាប់មកដោយគ្មានការរើសអើងចំពោះសិទ្ធិឬសំណងផ្សេងទៀតដែលអាចរកបានពី Aishitoto
6.5.1 Aishitoto អាចលក់ទំនិញបានក្នុងតម្លៃដ៏ល្អបំផុតដែលអាចទទួលបានហើយ (បន្ទាប់ពីដកការផ្ទុកនិងការចំណាយលក់សមស្របទាំងអស់) គណនីទៅកាន់អ្នកទិញដែលលើសពីតម្លៃដែលស្ថិតនៅក្រោមកិច្ចសន្យាដែលបានផ្តល់តម្លៃត្រូវបានទូទាត់ជាប្រាក់កម្ចីដែលបានទូទាត់ពេញលេញឬគិតប្រាក់ពីអ្នកទិញ។ សម្រាប់កង្វះខាតណាមួយក្រោមតម្លៃដែលស្ថិតនៅក្រោមកិច្ចសន្យា។ ឬ
6.5.2 បញ្ចប់កិច្ចសន្យានិងការខូចខាតសំណង។

7. ហានិភ័យនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ទំនិញ
7.1 ហានិភ័យនៃការខូចខាតឬការបាត់បង់ទំនិញត្រូវហុចទៅឱ្យអ្នកទិញនៅពេលប្រគល់ឬប្រសិនបើអ្នកទិញបរាជ័យដោយខុសឆ្គងចំពោះការទទួលទំនិញដែលដឹកជញ្ជូន ដែលជាពេលដែល Aishitoto បានបញ្ជូនទំនិញ។
7.2 ទោះបីជាការដឹកជញ្ជូននិងការឆ្លងផុតនៃការប្រថុយប្រថានក្នុងទំនិញឬលក្ខន្តិកៈណាមួយផ្សេងទៀតនៃល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងទំនិញមិនត្រូវបញ្ជូនទៅឱ្យអ្នកទិញឡើយរហូតដល់ Aishitoto ទទួលបានជាសាច់ប្រាក់រឺទូទាត់មូលប្បទានប័ត្រក្នុងតម្លៃពេញនៃទំនិញនិងទំនិញផ្សេងទៀតទាំងអស់​ ដែលបានយល់ព្រមលក់ដោយ Aishitoto ដល់អ្នកទិញដែលការទូទាត់នោះនឹងត្រូវបង់។
7.3 លុះត្រាតែទ្រព្យសម្បត្តិនោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅឱ្យអ្នកទិញនោះអ្នកទិញត្រូវទទួលទំនិញ ជាភ្នាក់ងារដែលមានភារកិច្ចរបស់ Aishitotos និងបីឡៃហើយត្រូវរក្សាទុកទំនិញដាច់ដោយឡែកពីអ្នកទិញ។
7.4 អ្នកទិញយល់ព្រមជាមួយនឹង Aishitoto ថាអ្នកទិញនឹងជូនដំណឹងជាបន្ទាន់ដល់ Aishitoto អំពីបញ្ហាណាមួយពីពេលមួយទៅពេលដែលប៉ះពាល់ដល់ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិរបស់ Aishitoto ចំពោះទំនិញហើយអ្នកទិញត្រូវផ្តល់ឱ្យ Aishitoto នូវពត៌មានណាមួយទាក់ទងនឹងទំនិញដែលក្រុមហ៊ុន Aishitoto អាចតម្រូវពីពេលមួយទៅពេលមួយ។
7.5 រហូតដល់ពេលដែលទ្រព្យសម្បត្តិនៅលើទំនិញឆ្លងទៅកាន់អ្នកទិញ (ហើយការផ្តល់ទំនិញនៅតែមានហើយមិនត្រូវបានលក់បន្ត) ។ Aishitoto ត្រូវមានសិទ្ធិគ្រប់ពេលដើម្បីទាមទារឱ្យអ្នកទិញប្រគល់ទំនិញទៅឱ្យ Aishitoto និងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ នៃការមិនគោរពតាម Aishitoto រក្សាទុកវាជាសិទ្ធិក្នុងការចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងនឹងអ្នកទិញសម្រាប់ការបញ្ជូនទំនិញនិងរក្សាផងដែរនូវសិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងការស្វែងរកការខូចខាតនិងការចំណាយផ្សេងទៀតទាំងអស់រួមទាំងប៉ុន្តែមិនកំណត់ទៅនឹងថ្លៃសេវាស្របច្បាប់ប្រឆាំងនឹងអ្នកទិញ។
7.6 អ្នកទិញមិនត្រូវមានសិទ្ធិក្នុងការធានាឬក្នុងរបៀបណាមួយដោយការចោទប្រកាន់អំពីបំណុលណាមួយនៃទំនិញដែលនៅតែជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ Aishitoto ទេប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកទិញធ្វើដូច្នោះអ្នកលក់ទាំងអស់ត្រូវជំពាក់ដោយអ្នកទិញ Aishitoto (ដោយមិនប្រកាន់ពូជសាសន៍​ ទៅនឹងច្បាប់និងវិធីផ្សេងៗរបស់ Aishitoto) ភ្លាមៗក្លាយជាការសងនិងត្រូវបង់។
7.8 ប្រសិនបើបទប្បញ្ញត្តិនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌ 7 នេះមិនមានប្រសិទ្ធភាពយោងទៅតាមច្បាប់នៃប្រទេសដែលទំនិញនោះមានទីតាំងនោះទស្សនៈច្បាប់ដែលឋិតក្នុងលក្ខណៈធម្មជាតិដើម្បីរក្សាទុកប័ណ្ណកម្មសិទ្ធនៅប្រទេសនោះត្រូវបានចាត់ទុកថាអនុវត្តដោយការផ្លាស់ប្តូរផ្ទុយគ្នាដើម្បីឱ្យមានប្រសិទ្ធិភាពចំពោះមូលដ្ឋាន ចេតនាបង្ហាញនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនេះហើយអ្នកទិញត្រូវចាត់វិធានការទាំងអស់ដើម្បីឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពដូចគ្នា។
7.9 អ្នកទិញត្រូវសងសោហ៊ុយ Aishitoto ប្រឆាំងនឹងការខាតបង់ ការខូចខាតទាំងអស់ ការចំណាយ និងថ្លៃឈ្នួលផ្នែកច្បាប់ដែលបានកើតឡើងដោយអ្នកទិញក្នុងការតភ្ជាប់ជាមួយនឹងការអះអាង និងការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ Aishitoto នៅក្រោមលក្ខខណ្ឌនេះ។

8.ការធានានិងដំណោះស្រាយ
8.1 ប្រធានបទដូចមានចែងច្បាស់លាស់នៅក្នុងល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះល័ក្ខខ័ណ្ឌឬល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការធានាផ្សេងៗទៀតដែលរួមបញ្ចូលទាំងលក្ខន្តិកៈឬច្បាប់ទូទៅត្រូវបានដកចេញទៅតាមទំហំដែលបានអនុញ្ញាតដោយច្បាប់។
8.2 យោងទៅតាមលក្ខខណ្ឌទី 8 នេះ Aishitoto ធានាថាទំនិញនឹងត្រូវគ្នាជាមួយនឹងការបញ្ជាក់របស់ពួកគេនៅពេលប្រគល់ទំនិញហើយព្រមព្រៀងដោះស្រាយការមិនអនុលោមតាមកិច្ចសន្យាទាំងនោះក្នុងរយៈពេល 12 ខែគិតចាប់ពីថ្ងៃដែលទំនិញត្រូវបានបញ្ជូនឬចាត់ទុកថា ត្រូវបានបញ្ជូន (“រយៈពេលនៃការធានា”) ។ កន្លែងដែលអ្នកទិញកំពុងដោះស្រាយជាអ្នកប្រើ (ក្នុងន័យនៃច្បាប់នៃការលក់ទំនិញនិងច្បាប់ការពារអតិថិជន) Aishitoto ផ្តល់ឱ្យអ្នកទិញនូវការធានាដែលមិនអាចបដិសេធបានដោយច្បាប់។
8.2.1 ការធានាខាងលើរបស់ Aishitoto ទាក់ទងនឹងទំនិញត្រូវបានផ្តល់ជូននូវលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម:
(a) គ្មានលក្ខខណ្ឌត្រូវបានធ្វើឡើងឬត្រូវបានបញ្ជាក់និងមិនមានការធានាណាមួយដែលត្រូវបានផ្តល់ឱ្យឬជាប់ពាក់ព័ន្ធទាក់ទងនឹងគុណភាពនិង​ការប្រើប្រាស់ទំនិញដែលបានផ្តល់ឱ្យឬថាពួកគេនឹងសមស្របសម្រាប់គោលបំណងឬការប្រើប្រាស់ណាមួយនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់ណាមួយទោះបីជាគោលបំណងឬលក្ខខណ្ឌបែបនេះ អាចត្រូវបានគេស្គាល់ឬត្រូវបានគេធ្វើអោយស្គាល់ថាជា Aishitoto ។
(b) រាល់ការណែនាំនៃទំនិញត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយការកំណត់អត្តសញ្ញាណហើយការប្រើប្រាស់នៃការណែនាំបែបនេះមិនត្រូវបានលក់ដោយការពិពណ៌នា។
(c)​ Aishitoto ភ្ជាប់ដោយខ្លួនទៅការដឹកជញ្ជូនទំនិញតែមួយគត់យោងទៅតាមការពិពណ៌នាទូទៅក្រោមលក្ខខណ្ឌដែលទំនិញត្រូវបានលក់ទោះបីជាការពិពណ៌នាពិសេសឬជាក់លាក់ណាមួយត្រូវបានផ្តល់ឬត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយច្បាប់ក៏ដោយ។ ការពិពណ៌នាពិសេសឬជាក់លាក់ណាមួយត្រូវយកមកត្រឹមតែជាការបញ្ចេញមតិរបស់ Aishitotos ក្នុងនាមនោះ។ Aishitoto មិនផ្តល់ការធានាណាមួយចំពោះលក្ខខណ្ឌគុណភាពឬភាពរឹងមាំនៃទំនិញ។
(d) Aishitoto មិនមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះវិធានការនិងសកម្មភាពដូចតទៅនេះដែលបានធ្វើឡើងដោយអ្នកទិញឬភាគីទីបីនិងផលវិបាកនោះទេ: ការជួសជុលមិនត្រឹមត្រូវនៃការខូចខាត ការផ្លាស់ប្តូរទំនិញដោយគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមុនរបស់ Aishitoto ការបន្ថែមនិងការបញ្ចូលគ្រឿងផ្សំទៅលើ ផ្នែកដែលមិនមកពី Aishitoto ។
(e) Aishitoto នឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុសឆ្គងណាមួយដែលកើតឡើងពីការប្រើប្រាស់មិនសមស្របឬមិនត្រឹមត្រូវការតំឡើង ដោយគ្មានប្រសិទ្ធភាព ឬការផ្តល់ឱ្យដោយអ្នកទិញឬភាគីទីបី ការបំពាក់និងរហែក ការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយចេតនាការធ្វេសប្រហែសលក្ខខណ្ឌការងារមិនធម្មតា ការខូចខាតឬការធ្វេសប្រហែសការថែទាំមិនត្រឹមត្រូវ ការដឹកជញ្ជូនហួសប្រមាណ សម្ភារៈប្រតិបត្តិការមិនសមស្របនិងសម្ភារៈជំនួសការងារមិនល្អ មូលដ្ឋានគ្រឹះមិនសមរម្យ គីមីអេឡិចត្រូបចេ្ចកទេស / អេឡិចត្រូនិចឬអគ្គីសនី ការមិនធ្វើតាមការណែនាំរបស់ Aishitoto (មិនថាដោយផ្ទាល់មាត់ឬនៅក្នុងការសរសេរ) ការប្រើខុសឬការកែសម្រួលឬជួសជុលទំនិញដោយគ្មានការអនុម័ត​ ឬយល់ព្រមពីAishitoto។
(f) Aishitoto មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតឬការទទួលខុសត្រូវនៃប្រភេទណាមួយដែលទទួលរងដោយភាគីទីបីណាមួយដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលដែលបណ្តាលមកពីការជួសជុលដោយមិនមានការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនពី Aishitoto និងអ្នកទិញត្រូវធានាសំណង Aishitoto ប្រឆាំងនឹងការបាត់បង់បំណុលនិងចំណាយដែលកើតឡើងពីការអះអាងនោះ។
(g) Aishitoto នឹងមិនទទួលខុសត្រូវទេចំពោះការធានាខាងលើ (ឬលក្ខខណ្ឌធានាឬការធានាផ្សេងៗទៀត) ប្រសិនបើតម្លៃសរុបសម្រាប់ទំនិញមិនត្រូវបានទូទាត់នៅក្នុងមូលប្បទានប័ត្រដែលត្រូវបានទូទាត់ដោយកាលបរិច្ឆេទបង់ប្រាក់។
(h) Aishitoto នឹងមិនទទួលខុសត្រូវអ្វីទាំងអស់ចំពោះការខូចខាតណាមួយនៅក្នុងទំនិញដែលកើតឡើងបន្ទាប់ពីការផុតកំណត់នៃរយៈពេលនៃការធានា។
8.2.2 រាល់ការទាមទារដោយអ្នកទិញដែលមានមូលដ្ឋានលើភាពមិនប្រក្រតីណាមួយនៅក្នុងគុណភាពឬលក្ខខណ្ឌនៃទំនិញឬការខកខានរបស់ពួកគេដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការបញ្ជាក់ត្រូវជូនដំណឹងដល់ Aishitoto ក្នុងរយៈពេលប្រាំពីរថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទទួលទំនិញឬ (ភាពមិនប្រក្រតីឬបរាជ័យ) មិនច្បាស់លាស់លើការត្រួតពិនិត្យសមហេតុផល) ក្នុងរយៈពេលសមហេតុផលមួយបន្ទាប់ពីរកឃើញភាពមិនប្រក្រតីឬបរាជ័យ។ ក្នុងអំឡុងពេលប្រើប្រាស់ទំនិញត្រូវតែតាមដានជានិច្ចទាក់ទងនឹងសុវត្ថិភាពនិងពិការភាព។ ប្រសិនបើមានការកក់បន្តិចបន្តួចទាក់ទងទៅនឹងភាពងាយស្រួលសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ឬការកក់ទុកតិចតួចដែលទាក់ទងនឹងសុវត្ថិភាពនោះមិនត្រូវប្រើទំនិញ។ Aishitoto នឹងត្រូវបានជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរភ្លាមៗដោយបញ្ជាក់ការកក់ឬភាពមិនប្រក្រតី។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកទិញមិនអាចមានសិទ្ធិបដិសេធទំនិញដោយផ្អែកលើកំហុសឆ្គងឬបរាជ័យណាមួយបានទេលើកលែងតែការបរាជ័យគឺថាទំនិញដែលបានផ្តល់គឺមានលក្ខណៈខុសគ្នាជាទូទៅជាងអ្វីដែល Aishitoto បានចុះកិច្ចសន្យាដើម្បីផ្តល់។
8.2.3 ប្រសិនបើអ្នកទិញមិនផ្តល់ការជូនដំណឹងដល់ Aishitoto ដោយយោងទៅតាមលក្ខខណ្ឌ 8.2.2 Aishitoto នឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុសឆ្គងឬបរាជ័យណាមួយឬផលវិបាកណាមួយដែលជាលទ្ធផល។ រាល់ការទាមទារណាមួយដែលមានសុពលភាពទាក់ទងនឹងទំនិញណាមួយដែលផ្អែកលើភាពមិនប្រក្រតីណាមួយដែលមានគុណភាពឬលក្ខខណ្ឌនៃទំនិញឬការខកខានរបស់ពួកគេដើម្បីបំពេញតាមលក្ខណៈជាក់លាក់ត្រូវបានជូនដំណឹងដល់ Aishitoto យោងតាមលក្ខខណ្ឌ 8.2.2 ដែលមិនស្របតាមទំនិញ ( ឬផ្នែកមួយរបស់វា) នឹងត្រូវបានជួសជុលឬជំនួសដោយឥតគិតថ្លៃតាមការបញ្ជាទិញដើម។ នៅកន្លែងដែលទំនិញមិនត្រូវបានជួសជុលឬជំនួសក្នុងរយៈពេលសមស្របបើទោះជាមានការព្រមានជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពីអ្នកទិញក៏ដោយអ្នកទិញត្រូវមានសិទ្ធិបញ្ចុះតម្លៃតាមសមាមាត្រនៃតម្លៃដែលបានកាត់បន្ថយនៃទំនិញដោយមិនមានល័ក្ខខ័ណ្ឌណាមួយ កាត់បន្ថយលើសពី 15% នៃតម្លៃទំនិញដែលរងផលប៉ះពាល់។ ជំនួសឱ្យការជួសជុលឬជំនួស Aishitoto អាចសំរេចការកាត់បន្ថយបែបនេះចំពោះអ្នកទិញ។ នៅពេលការជួសជុលការជំនួសឬការកាត់បន្ថយតម្លៃដែលកំពុងត្រូវបានធ្វើឡើងដូចដែលបានបញ្ជាក់ខាងលើអ្នកទិញនឹងមិនមានការអះអាងបន្ថែមទៀតប្រឆាំងនឹង Aishitoto ទេ។
8.2.4 នៅពេលដែល Aishitoto បានផ្តល់ទំនិញជំនួសឬផ្តល់ឱ្យអ្នកទិញនូវសំណងមួយដែលជាទំនិញមិនស្របតាមច្បាប់ឬគ្រឿងបន្លាស់ត្រូវក្លាយជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ Aishitotos ។

9. ភាពខ្លាំង
9.1 Aishitoto មិនត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្នកទិញឬត្រូវបានចាត់ទុកថារំលោភបំពានលើកិច្ចសន្យាដោយមូលហេតុនៃការពន្យាពេលក្នុងការអនុវត្តឬការបរាជ័យណាមួយក្នុងការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចណាមួយរបស់ Aishitoto ប្រសិនបើការពន្យារពេលឬបរាជ័យគឺដោយសារបុព្វហេតុណាមួយហួសពីការគ្រប់គ្រងដែលសមហេតុផលរបស់ Aishitoto ។ ដោយគ្មានការរើសអើងចំពោះភាពទូទៅនៃអ្វីដែលបានរៀបរាប់ខាងលើនេះនឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាមូលហេតុដែលហួសពីការត្រួតពិនិត្យដែលសមហេតុផលរបស់ Aishitoto:
9.1.1 ទង្វើរបស់ព្រះ ការផ្ទុះ ទឹកជំនន់ ព្យុះ ភ្លើងឬគ្រោះថ្នាក់
9.1.2 សង្គ្រាម ឬការគំរាមកំហែងនៃសង្គ្រាម ការបំផ្លិចបំផ្លាញ ការបះបោរ ការរំខានស៊ីវិល ឬការទាមទារ។
9.1.3 សកម្មភាពនៃការរឹតត្បិត បទបញ្ជាច្បាប់ស្តីអំពីការហាមឃាត់ ឬវិធានការណាមួយនៃផ្នែកណាមួយនៃអាជ្ញាធររដ្ឋសភា រឺអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានណាមួយ។
9.1.4 នាំចូលឬនាំចេញបទបញ្ជាឬការដាក់ទណ្ឌកម្ម។
9.1.5 ការរំខានចរាចរណ៍ ការធ្វើកូដកម្ម ការឃាត់ឃាំងសកម្មភាពឧស្សាហកម្មផ្សេងទៀតឬជម្លោះពាណិជ្ជកម្ម (មិនថាបុគ្គលិកពាក់ព័ន្ធរបស់ Aishitoto ឬភាគីទីបីទេ) ។
9.1.6 ការរំខានដល់ផលិតកម្មឬប្រតិបត្តិការការលំបាកក្នុងការទទួលបានវត្ថុធាតុដើមកម្លាំងពលកម្មគ្រឿងម៉ាស៊ីនឬគ្រឿងម៉ាស៊ីន។
9.1.7 ការបរាជ័យថាមពលឬការខូតខាតនៅក្នុងម៉ាស៊ីន។
9.2 នៅពេលព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយកើតឡើងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌ 9.1 Aishitoto អាចមានជម្រើសដូចខាងក្រោម: –
9.2.1 ផ្អាកពេញលេញឬដោយផ្នែកនូវការដឹកជញ្ជូន / ការបំពេញមុខងារនៅពេលដែលព្រឹត្តិការណ៍ឬកាលៈទេសៈបែបនេះនៅតែបន្ត។
9.2.2 បញ្ចប់កិច្ចសន្យាដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងដូច្នេះដោយមានឥទ្ធិពលជាបន្ទាន់ដោយផ្តល់សេចក្តីជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរចំពោះអ្នកទិញ​ ហើយ Aishitoto នឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ឬខូចខាតដែលទទួលរងដោយអ្នកទិញជាលទ្ធផលនោះទេ។

10. អ្នកទិញក្ស័យធន
10.1 លក្ខខណ្ឌនេះត្រូវបានអនុវត្តប្រសិនបើ:
10.1.1 អ្នកទិញធ្វើកិច្ចសន្យាដោយស្ម័គ្រចិត្តជាមួយម្ចាស់បំណុលរបស់ខ្លួនឬក្លាយទៅជាកម្មវត្ថុនៃការកាន់កាប់របស់រដ្ឋបាលរឺជាបុគ្គលឬក្រុមហ៊ុនមួយក្ស័យធនឬ (ជាក្រុមហ៊ុន) ចូលទៅក្នុងការរំដោះ (បើមិនដូច្នោះទេគឺសម្រាប់គោលបំណងនៃការផ្សះផ្សារឬការស្ថាបនាឡើងវិញ) ។ ឬ
10.1.2 អ្នកចងក្រងត្រូវកាន់កាប់ឬអ្នកទទួលត្រូវបានតែងតាំងពីទ្រព្យសម្បត្តិឬទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកទិញ។ ឬ
10.1.3 អ្នកទិញឈប់ – ឬគំរាមកំហែងបញ្ឈប់ – ធ្វើអាជីវកម្ម។ ឬ
10.1.4 Aishitoto យល់ថាហេតុផលណាមួយដែលបានរៀបរាប់ខាងលើនឹងកើតឡើងទាក់ទងនឹងអ្នកទិញហើយជូនដំណឹងទៅអ្នកទិញឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។
10.2 ប្រសិនបើលក្ខខណ្ឌនេះត្រូវបានអនុវត្តដោយគ្មានការរើសអើងចំពោះសិទ្ធិឬសំណងផ្សេងទៀតដែលអាចប្រើបានចំពោះ Aishitoto Aishitoto អាចមានសិទ្ធិលុបចោលកិច្ចសន្យាឬផ្អាកការផ្តល់ / ការបំពេញមុខងារណាមួយនៅក្រោមកិច្ចសន្យាដោយគ្មានការទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្នកទិញហើយប្រសិនបើទំនិញត្រូវបានបញ្ជូនប៉ុន្តែមិនបានបង់ទេ ចំពោះតម្លៃត្រូវបង់ភ្លាមៗនិងត្រូវបង់ទោះជាមានកិច្ចព្រមព្រៀងឬការរៀបចំណាមួយផ្ទុយពីនេះក៏ដោយ។

11. សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹងដែលត្រូវបានផ្តល់ជូនឬអនុញ្ញាតឱ្យផ្តល់ដោយភាគីណាមួយទៅភាគីដទៃទៀតក្នុងលក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះត្រូវសរសេរជាលាយលក្ខណ៍អក្សរប្រសិនបើទៅ Aishitoto ទៅកាន់ការិយាល័យដែលបានចុះបញ្ជីរបស់ខ្លួនឬកន្លែងដើមនៃអាជីវកម្មនិងប្រសិនបើទៅអ្នកទិញទៅអាសយដ្ឋានដែលមានចែងនៅក្នុងការផ្តល់ជូនការទិញ។

12. ការទទួលខុសត្រូវ
12.1 Aishitoto នឹងទទួលយកការទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្នកទិញចំពោះការស្លាប់ឬរបួសដែលជាលទ្ធផលនៃការធ្វេសប្រហែសរបស់ខ្លួន ឬរបស់បុគ្គលិកខ្លួន។ រក្សាទុកដូចបានរៀបរាប់ខាងលើការទទួលខុសត្រូវរបស់ Aishitoto នៅក្រោមឬជាប់ទាក់ទងជាមួយកិច្ចសន្យាត្រូវស្ថិតក្រោមដែនកំណត់ដែលកំណត់ក្នុងលក្ខខណ្ឌទី១២​នេះ ។
12.2 Aishitoto នឹងមិនទទួលខុសត្រូវអ្វីទាំងអស់ដែលវាកើតឡើងពីហេតុផលណាមួយលើសពីការគ្រប់គ្រងដែលសមហេតុសមផលរបស់ខ្លួនដូចដែលបានផ្តល់ក្នុងលក្ខខណ្ឌទី 9 ឬពីទង្វើឬកំហុសរបស់អ្នកទិញ។
12.3 ក្នុងករណីណាក៏ដោយ Aishitoto ត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ប្រាក់ចំណេញឬសុឆន្ទៈការបាត់បង់ផលិតកម្មឬប្រាក់ចំណូលឬប្រភេទនៃការបាត់បង់ដោយប្រយោលឬជាបន្តបន្ទាប់ណាមួយ (រួមទាំងការបាត់បង់ឬខូចខាតដែលទទួលរងដោយអ្នកទិញជាលទ្ធផលនៃសកម្មភាពដែលបាននាំមកដោយភាគីទីបីណាមួយ) ទោះបីជាការបាត់បង់បែបនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាអាចជឿទុកចិត្តបានក៏ដោយ ក៏ Aishitoto ត្រូវបានគេណែនាំអំពីលទ្ធភាពនៃការទិញរបស់អ្នកទិញដូចគ្នា។
12.4 នៅពេលដែលការបំពេញការងារត្រូវបានព្រមព្រៀងដោយ Aishitoto ក្លាយជាខ្លឹមសារនៃកិច្ចសន្យាតាមរយៈការជូនដំណឹងរបស់អ្នកទិញទៅ Aishitoto ដូចមានចែងក្នុងមាត្រា 6.4 ហើយ Aishitoto មិនគោរពតាមកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងពេលកំណត់ដើម្បីឱ្យអ្នកទិញទទួលបានសិទ្ធិ ចំពោះសំណងតាមលក្ខខណ្ឌ 6.4 ការទទួលខុសត្រូវរបស់ Aishitoto ត្រូវបានកំណត់ត្រឹមចំនួន½% សម្រាប់ការពន្យាពេលពេញមួយសប្តាហ៍នីមួយៗដល់ចំនួនអតិបរមា 5% នៃតំលៃនៃទំនិញដែលបានពន្យារពេល។
12.5 ដំណោះស្រាយដែលមានចែងក្នុងលក្ខខណ្ឌទី 8 គឺជាដំណោះស្រាយតែមួយគត់និងផ្តាច់មុខរបស់អ្នកទិញចំពោះការមិនស្របច្បាប់ឬភាពមិនប្រក្រតីនៅក្នុងទំនិញឬសេវាកម្មនិងការទទួលខុសត្រូវចំពោះ Aishitotos ដូចគ្នានឹងត្រូវបានកំណត់តាមលក្ខណៈដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌទី 8 ។
12.6 ដោយគ្មានការរើសអើងចំពោះអនុកម្រិតនៃការទទួលខុសត្រូវដែលអាចអនុវត្តបាននៅក្រោមលក្ខខណ្ឌ១២​នេះ ឬកន្លែងផ្សេងទៀតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះបំណុលសរុបអតិបរមានិងការកើនឡើងទំនួលខុសត្រូវសរុបរបស់ Aishitoto (រួមមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះទង្វើនិងការលុបបំបាត់ភ្នាក់ងារបុគ្គលិកនិងអ្នកម៉ៅការរង) ក្នុងការគោរពចំពោះការទាមទារទាំងអស់ ការខកខានក្នុងការបំពេញកិច្ចសន្យា ការរំលោភបំពានកិច្ចសន្យា សំណងការសងជំងឺចិត្តការខូចខាត ការបង្ហាញភាពមិនប្រក្រតី ការធ្វេសប្រហែសក្នុងច្បាប់ឬសមធម៌ និងការខូចខាតឬការខាតបង់ផ្សេងទៀតដែលអាចកើតមានឡើងទាក់ទងនឹងការអនុវត្តឬការមិនអនុវត្តន៍ក្រោមកិច្ចសន្យាមិនត្រូវលើសពីតម្លៃកិច្ចសន្យាសរុបឡើយ។ ។
12.7 ប្រសិនបើចំនួននៃព្រឹត្តិការណ៍ផ្តល់ឱ្យមានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការបាត់បង់ដូចគ្នា ការបាត់បង់នោះនឹងត្រូវចាត់ទុកថាជាការកើនឡើងនូវតែការទាមទារមួយក្នុងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។
12.8 គ្មានសកម្មភាពណាមួយត្រូវបាននាំយកដោយ Aishitoto ក្រោយរយៈពេល 12 ខែបន្ទាប់ពីថ្ងៃដែលវាបានដឹងអំពីកាលៈទេសៈដែលផ្តល់ឱ្យនូវការទាមទារឬកាលបរិច្ឆេទដែលគួរតែត្រូវបានគេដឹងហើយក្នុងករណីណាក៏ដោយមិនលើសពី 12 ខែបន្ទាប់ពីថ្ងៃបញ្ចប់ នៃរយៈពេលនៃការធានា។

13. ការបញ្ចប់
13.1 នៅពេលឬក្រោយពេលព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពក្នុងលក្ខខណ្ឌ 13.2 Aishitoto អាចបញ្ឈប់ទំនិញក្នុងការឆ្លងកាត់ ឬផ្អាកការដឹកជញ្ជូនបន្ថែមទៀតដល់អ្នកទិញហើយអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងលក្ខខណ្ឌ 7 និង / ឬបញ្ឈប់កិច្ចសន្យាជាមួយអ្នកទិញដោយមានឥទ្ធិពលភ្លាមៗដោយ សេចក្តីជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរចំពោះអ្នកទិញ។
13.2 ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះមានដូចជា: –
13.2.1 អ្នកទិញកំពុងរំលោភបំពានកាតព្វកិច្ចក្រោមកិច្ចសន្យា។
13.2.2 អ្នកទិញបានឆ្លងកាត់ដំណោះស្រាយមួយសម្រាប់ការបញ្ចប់របស់ខ្លួន ឬតុលាការនៃដែនសមត្ថកិច្ចដែលធ្វើឱ្យការបញ្ជាទិញសម្រាប់ការទិញឬការរំលាយរបស់អ្នកទិញ។
13.2.3 ការបង្កើតលំដាប់រដ្ឋបាលទាក់ទងទៅនឹងអ្នកទិញឬការតែងតាំងអ្នកទទួលម្នាក់ឬអ្នកទទួលខុសត្រូវដែលកាន់កាប់ឬលក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកទិញណាមួយ។
13.4. អ្នកទិញរៀបចំការរៀបចំឬសមាសភាពជាមួយម្ចាស់បំណុលរបស់ខ្លួនជាទូទៅឬដាក់ពាក្យសុំទៅតុលាការយុត្តាមានសមត្ថកិច្ចដើម្បីការពារពីម្ចាស់បំណុលរបស់ខ្លួន។

14. ទូទៅ
14.1 លុះត្រាតែបរិបទតម្រូវឱ្យមានបើមិនដូច្នេះទេពាក្យឬការបញ្ចេញមតិណាមួយដែលត្រូវបានកំណត់ឬមានអត្ថន័យជាក់លាក់ដោយបទប្បញ្ញត្តិនៃ Incoterms មានអត្ថន័យដូចគ្នានៅក្នុងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះប៉ុន្តែប្រសិនបើមានការប៉ះទង្គិចណាមួយរវាងបទប្បញ្ញត្តិនៃ Incoterms និងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ ត្រូវឈ្នះ។
14.2 គ្មានការបដិសេធដោយ Aishitoto ពីការរំលោភបំពានលើកិច្ចសន្យាដោយអ្នកទិញត្រូវចាត់ទុកថាជាការលើកលែងចំពោះការរំលោភបំពានជាបន្តបន្ទាប់នៃការផ្តល់ជូនដូចគ្នាឬការផ្តល់ផ្សេងទៀត។
14.3 ប្រសិនបើល័ក្ខខ័ណ្ឌណាមួយនៃល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះត្រូវបានរក្សាទុកដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចណាមួយដែលគ្មានសុពលភាពឬមិនអាចអនុវត្តបានទាំងស្រុងឬមួយផ្នែកសុពលភាពនៃបទប្បញ្ញត្តិផ្សេងទៀតនៃល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះនិងចំនួនដែលនៅសល់នៃសំវិធានធននឹងមិនត្រូវបានប៉ះពាល់ឡើយ។
14.4 គ្មាននរណាម្នាក់ដែលមិនមែនជាភាគីនៃកិច្ចសន្យានេះ (រាប់បញ្ចូលទាំងតំណាងភ្នាក់ងារបុគ្គលិករឺអ្នកម៉ៅការរងនៃភាគីណាមួយ) មានសិទ្ធិក្នុងកិច្ចសន្យា (សិទ្ធិរបស់ភាគីទីបី) ដើម្បីអនុវត្តលក្ខខណ្ឌណាមួយនៃកិច្ចសន្យានេះដែលបញ្ជាក់ឬដោយ ការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់បុគ្គលនោះដោយគ្មានការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរអំពីភាគីដែលកិច្ចព្រមព្រៀងត្រូវយោងទៅលើលក្ខខណ្ឌ 3.2 ។
14.5 កិច្ចសន្យានេះនឹងត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយច្បាប់នៃប្រទេសកម្ពុជាហើយអ្នកទិញយល់ស្របដើម្បីដាក់ទៅយុត្តាធិការមិនផ្ដាច់មុខរបស់តុលាការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។
14.6 អនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីកិច្ចសន្យាសំរាប់ការលក់អន្ដរជាតិមិនត្រូវអនុវត្តចំពោះកិច្ចសន្យាសម្រាប់ការលក់ទំនិញឡើយ។
14.7 Aishitoto រក្សាសិទ្ធរបស់ខ្លួនចំពោះល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះនៃការលក់គ្រប់ពេលវេលា។
14.8 ផលិតផលរូបមន្តផ្សំពីចាហួយ គឺអាចប្តូរលុយបានលើកលែងតែការផ្លាស់ប្តូរចិត្ត។ អ្នកត្រូវប្រាកដថាផលិតផលនោះមិនត្រូវបានបើកទេព្រោះវាមិនត្រូវបានទទួលយកមកវិញទេ។
14.9 ការត្រលប់មកវិញ / ការបង្វិលសងវិញឬការលុបចោលមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតិឱ្យទទួលខុសត្រូវទេ។ ដើម្បីធានាថាអ្នកពេញចិត្តនឹងផលិតផលដែលអ្នកបានទទួលសូមពិនិត្យមើលមាតិកានៅពេលដែលការបញ្ជាទិញរបស់អ្នកទៅដល់។