ចាហួយកូឡាជែនរសជាតិ ផ្លែម៉ាស្កាត អ៊ូរូអ៊ុយ សិងងិន ម៉ាស្កាត
November 24, 2017
ចាហួយ(ម្រុំ ) ម៉ូរិងហ្គា​ សិនងិន
November 24, 2017
Show all

ចាហួយ គ្លូកូសសាមីន ស្គីបសិងងែន

$76.80

SKU: A00004 Categories: , Tag:
Description

Glucosamine មានរួចហើយនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើង, ដែលដើរតួរ
ជាខ្នើយទប់ ជួយយើងឱ្យ “ដើរ” “ឈរ” និង “អង្គុយ” បានយ៉ាង
ងាយស្រួល។ Glucosamine គឺចាំបាច់ប្រសិនបើអ្នកចង់ក្លាយជា
មនុស្សវ័យក្មេងនិងសកម្ម។ “glucosamine” អនុញ្ញាតឱ្យយើងងាយ
ស្រួលក្នុងការឈរអង្គុយនិងដើរ
រសជាតិនៃ “Skip Sengen” គឺជារសជាតិទឹកឃ្មុំសាមញ្ញស្រស់ថ្លានិងទឹកឃ្មុំ

Reviews (0)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ចាហួយ គ្លូកូសសាមីន ស្គីបសិងងែន”

Your email address will not be published. Required fields are marked *